Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΟΥ / 29.5.2024

Την Τετάρτη 29.5.2024, το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ευρωπού. 

Στην αρχή όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό βίντεο που αναφερόταν στον Σέλευκο Α', τον Νικάτωρ, ο οποίος καταγόταν από την Αρχαία Ευρωπό. Ήταν ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδρυτής της δυναστείας των Σελευκιδών, ο οποίος βασίλεψε στο Ασιατικό τμήμα της αυτοκρατορίας του σπουδαίου στρατηλάτη.

Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στους αρχαιολογικούς χώρους από την αρχαιολόγο κ.Μ.Παρχαρίδου, προϊσταμένη του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Ε.Φ.Α. Κιλκίς. Την ευχαριστούμε θερμά για την ξενάγηση και τις χρήσιμες πληροφορίες που αποκομίσαμε απ' αυτή.

Η μεταφορά των μαθητών ήταν μια ευγενική προσφορά του τουριστικού πρακτορείου Παρίσης Tours και του αρτοποιείου Λαϊνά. Τα θερμά μας ευχαριστήρια για την προσφορά τους.