Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015


EUROPEAN SCHOOL RADIO - ΕΚΠΟΜΠΗ 2η.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015.


Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Μια φανταστική ιστορία !Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015
Εργασία 3, σελίδα 41.
Ένα ταξίδι στο διάστημα.

Ασπασία Καπετάνη
 
            Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε στο διάστημα το πιο λαμπερό αστέρι του σύμπαντος που το έλεγαν Ασπασία.
            Ζούσε μαζί με την οικογένειά της κοντά στον ήλιο και κάθε πρωί που περνούσε έλαμπε ακόμα πιο πολύ η Ασπασία.
            Το άλλο πρωί ήρθανε όλες οι φίλες της για παιχνίδι και αντί να παίξουνε αποφασίσανε να πάνε να εξερευνήσουν έναν πλανήτη του σύμπαντος.
            Αφού με λίγη σκέψη αποφασίσανε να πάνε όλες μαζί παρέα να εξερευνήσουν τον πλανήτη γη,  το άλλο πρωί ήρθανε πάλι οι φίλες της να την πάρουν για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους.
            Καθώς όμως κόντευαν να φτάσουν στη γη εμφανίστηκε μπροστά τους ο Δημήτρης και η παρέα του.
Στη συνέχεια ένα αστεράκι από την παρέα της Ασπασίας πετάχτηκε και είπε :
-          Θέλετε να πάμε όλοι μαζί στη γη ; είπε το αστεράκι.
Και ο Δημήτρης απάντησε :
-          Και βέβαια θα θέλαμε να πάμε όλοι μαζί στη γη, είπε ο Δημήτρης.
Τότε όλοι μαζί ξεκίνησαν για να πάνε στη γη, ώσπου το αστεράκι πετάχτηκε πάλι και είπε :
-          Θέλετε να πάμε στη γη να μεταμορφωθούμε σε άνθρωποι ;
Η Ασπασία όμως απόρησε και είπε :
-          Μα πώς θα μεταμορφωθούμε σε άνθρωποι ; είπε.
-          Έχω ακούσει την πιο ξακουστή Νεράιδα του σύμπαντος, την Κασσάνδρα, είπε το αστεράκι.
Και συνέχισε.
-          Αυτή έχει πολλά φίλτρα και φάρμακα που μπορεί να μας δώσει ένα, είπε.
Και τότε πήγανε όλοι μαζί στη Νεράιδα Κασσάνδρα.
            Αφού πήγανε στην Κασσάνδρα και πήρανε το φίλτρο πήγανε στη γη.
            Εκεί είδανε τις απέραντες θάλασσες και άλλα πολλά που τους έκαναν εντύπωση. Αφού λύθηκαν τα μάγια είπε ο Δημήτρης :
-          Εύχομαι να ξαναπεράσουμε αυτήν την περιπέτεια.
Και ζήσανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.