Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015