Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ.                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                 Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ                                                                                                                
        9/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ   
                            ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ

 Γουμένισσα 08/10/2019

Αρ.Πρωτ.: 117

ΠΡΟΣ: ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΚΟΙΝ.:
1. Δ/νση Π.Ε. Κιλκίς
2. Α.Τ. Γουμένισσας.
3. Αντιπεριφέρεια Κιλκίς
 

Θέμα : «Μετακινήσεις μαθητών».

            Σας ενημερώνουμε για την τήρηση των παρακάτω σημείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των μαθητών/τριων από και προς το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας-Θάνος Ζελέγκος :
1.      Οι μαθητές/τριες να φτάνουν στο σχολείο όχι νωρίτερα από τις 07.50 και όχι αργότερα από τις 08.05, για να εξασφαλίζεται η επίβλεψή τους από τους εφημερεύοντες δασκάλους/ες του σχολείου.
2.      Το μέσο μεταφοράς αναχωρεί από το σχολείο μόνο μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα (Δασκάλου/ας ή σχολικού τροχονόμου) και πάντα ελέγχοντας τον αριθμό των επιβιβαζόμενων.
3.      Η αναχώρηση των μέσων από το σχολείο γίνεται πάντα στις 13.20, εκτός αν ειδοποιηθούν για άλλη ώρα από τον Διευθυντή του σχολείου.
4.      Όλα τα μέσα όταν έρχονται και φεύγουν πρέπει να έχουν τις πόρτες αποβίβασης και επιβίβασης των μαθητών/τριων προς τη μεριά της εισόδου του σχολείου, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχήματος.
5.      Η αναχώρηση από τους τόπους κατοικίας των μαθητών/τριων να γίνεται από συγκεκριμένα σημεία (στάσεις)και συγκεκριμένη ώρα ή και μπροστά από κάθε σπίτι αν είναι δυνατόν.
6.      Σε κάθε επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών/τριων να υπάρχει πάντα δάσκαλος/α ή σχολικός τροχονόμος.
7.      Στο μέσο που μετακινούνται μαθητές απαγορεύεται να επιβιβάζονται άλλα πρόσωπα.
8.      Τα μέσα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν στο απόλυτο τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της σχετικής σύμβασης που έχουν υπογράψει.
9.      Οι τσάντες των μαθητών να μπαίνουν στους αποθηκευτικούς χώρους για λόγους ασφαλείας των.
10.  Για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του σχολείου.

                                                                              Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                          Χρήστος Σαμαράς