Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

On line επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας / 28.9.2023

 

Αναρτούμε έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αφορά τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.