Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 08.15

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ: 08.15-08.20

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ: 08.20-09.00

ΑΓΙΑΣΜΟΣ: 09.00-09.30

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: 09.30-09.45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄
 

Μαρούσι, 9-9-2021
Αρ. Πρωτ.: Φ7/111089 /Δ1
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
: Κ. Μελέτση (Π.Ε.)
: Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε)
: Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε.)
: 210 344 3372 (Π.Ε.)
: 210 344 2190 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 3464/3391(Ι.Ε.)


ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης της χώρας
(έδρες τους)
2.Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.
(μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
3. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)
4. Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της
χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.)
5. Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας (μέσω
των Δ/νσεων Π.Ε)


ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022»

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15’ και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, στη διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.
 

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού
αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.
 

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε
πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε αυτές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ