Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23.


ΝΕΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΡΟΝΤΗ Α ΤΑΞΗ

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/varkronti

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Β ΤΑΞΗ:

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/aikpatsia

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Γ ΤΑΞΗ

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/pdiamanti

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΕΝΤΣΗΣ Δ ΤΑΞΗ:

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/pasdim

ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΤΑΞΗ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/chatzigeo 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ: 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/geokrontis

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/chsam   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/alstefanid 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΛΑΜΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/eslamari

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/thgeorgiad

ΣΟΦΙΑ ΒΛΙΩΡΑ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/sofivliora 

ΔΑΜΙΑΝΗ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΒΑΒΑΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/partasidou

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/kateama

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/ampanagiot 

ΜΑΡΙΑ ΚΕΣΚΕΝΙΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/keskemaria

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ Τ.Υ.

https://minedu-primary2.webex.com/meet/deskalpaki 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Α΄  ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

14.50-15.20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

15.30-16.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

16.10-16.40

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

16.50-17.20

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 Β΄  ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

14.50-15.20

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

15.30-16.00

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

16.10-16.40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

16.50-17.20

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Γ΄  ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

14.50-15.20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

15.30-16.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

16.10-16.40

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

16.50-17.20

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 Δ΄  ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14.50-15.20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

15.30-16.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

16.10-16.40

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

16.50-17.20

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 Ε΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

14.50-15.20

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

15.30-16.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ

16.10-16.40

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

16.50-17.20

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

ΣΤ΄  ΤΑΞΗ 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.10-14.40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

14.50-15.20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

15.30-16.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

16.10-16.40

ΦΥΣΙΚΑ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

16.50-17.20

ΕΡΓ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ