Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2018.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΑΛΙΣ Α΄, Β΄ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΟ !!!!