Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.


  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 «Επίσκεψη στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του προγράμματος είναι να πληροφορήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία και την παραγωγή ενός σύγχρονου αγροκτήματος καθώς και πως αυτή συνδέεται με την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Έχει τη μορφή μεγάλης περιήγησης στις περισσότερες παραγωγικές υποδομές και διαρκεί δύο ώρες. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, με ανάλογη εφαρμογή στην κάθε βαθμίδα. Υλοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη μας με παιδαγωγική ιδιότητα και είναι εγκεκριμένο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άφιξη :Οι μαθητές αποβιβάζονται στην κεντρική πύλη της Σχολής όπου τους υποδέχονται τα στελέχη μας και αμέσως μετά επισκέπτονται τον πρότυπο αμπελώνα.
Αμπελώνας: πληροφορίες για το αμπέλι, τα προϊόντα του, τη φροντίδα του, τις ποικιλίες του. Καλλιεργούνται 6 πειραματικές ποικιλίες αμπέλου.
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών: Ακολουθεί η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών όπου καλλιεργούνται 14 διαφορετικά είδη. Δίνεται έντυπο με πληροφορίες για τις ιδιότητές τους και τη χρήση τους. Προσφέρουμε επίσης ένα μπουκετάκι σε κάθε ομάδα για αισθητηριακή αγωγή.
Οπωρώνας : Στη συνέχεια περνούν από τον οπωρώνα-ροδώνα. Παρατηρούν τα δένδρα και παίρνουν πολλές πληροφορίες για την καλλιέργειά τους.
 Ελαιώνας «Κων. Τσάτσου»: πληροφορίες για την ελιά, τα προϊόντα της, τη φροντίδα της, τη σημαντικότητά της στη μεσογειακή διατροφή.
Οινοποιείο: πληροφορίες για τη διαδικασία της οινοποίησης και παρατήρηση του εργαστηρίου από εξωτερικό χώρο(για λόγους υγιεινής).
Θερμοκήπια, λαχανόκηποι-ανθόκηπος και εκτροφείο σαλιγκαριών: Με τη συνοδεία πάντα των στελεχών μας τα παιδιά επισκέπτονται τους εκπαιδευτικούς χώρους και ενημερώνονται για τις καλλιέργειες και τις εργασίες των μαθητών μας.
Βιβλιοθήκη- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Στη συνέχεια κατευθύνονται στη βιβλιοθήκη – που είναι μια από τις μεγαλύτερες σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας – και στα εργαστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών(για μαθητές από Ε΄ Δημοτικού)
Μικρό πτηνοτροφείο οικιακής οικονομίας: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν το μικρό μας πτηνοτροφείο οικιακής οικονομίας, δηλαδή το παραδοσιακό κοτέτσι.
Γαλακτοκομείο-Βουστάσιο: Αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη στο νέο γαλακτοκομείο της Σχολής που θεωρείται  ένα από τα πιο σύγχρονα των Βαλκανίων και δίνονται πληροφορίες για την επεξεργασία του γάλακτος και τα παράγωγά του καθώς και τη διατροφική του αξία. Το εποπτικό υλικό που έχει  εγκατασταθεί ενισχύει την ενημέρωση των μαθητών.
Ακολουθεί το βουστάσιο όπου δίνονται  πληροφορίες για τη ζωή, τη φροντίδα και την παραγωγή των αγελάδων μας, των φημισμένων Holnstein .
Εκθετήριο-Γεωργικά Μηχανήματα: στη συνέχεια συναντάμε το υπόστεγο των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εργασίες.
Μεταφύτευση φυτού: Τέλος, πηγαίνουν στο μεγάλο γυάλινο θερμοκήπιο και κάνουν μεταφύτευση ανθοφόρου ή αρωματικού φυτού, το οποίο παίρνουν ως δώρο.
Για τις μικρές τάξεις- νήπια και Α΄ Δημοτικού- η μεταφύτευση μπορεί να αντικατασταθεί με τα κινητικά παιχνίδια «αγώνες σαλιγκαριών» και «μεταφέροντας τα αβγουλάκια», εφόσον προηγηθεί συνεννόηση με την/τον εκπαιδευτικό. Φυσικά, το γλαστράκι παραμένει ως δώρο.
Οι επισκέπτες μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το εστιατόριο της Σχολής, όπου θα μπορούσαν να πάρουν το δεκατιανό τους (εφ’ όσον έχουν φέρει μαζί τους) ή το κυλικείο (προαιρετικά). Στο τέλος του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν με παιχνίδι στο πευκόδασος της Σχολής. Ολοκλήρωση του προγράμματος  και αποχαιρετισμός στην πύλη.