Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΟΡΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ MAKE A WISH.


        
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
9/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ      

Ταχ. Δ/νση

: Καπετάν Γκόνου 65
Ταχ .Κώδικας
: 61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Πληροφορίες
: Σαμαράς Χρήστος

: 23430 - 41350

: 23430 - 41350: http://1dimgoumenissas.blogspot.com/
 
 
 Θέμα : «Αστεράκια ευχών».

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη διάθεση αστεριών στο σχολείο μας συγκεντρώσαμε το ποσό των 208 € και εσωκλείουμε την απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα της πόλης μας.

                                                                             Ο Διευθυντής του Σχολείου

   
                                                                           Χρήστος Σαμαράς