Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Ο ΝΗΡΕΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ - ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ

ΝΗΡΕΑΣ: Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο

 
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 το βιωματικό εργαστήρι, διάρκειας 12 ωρών, με θέμα: «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο», το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να αναλάβουν προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων.
Το εργαστήρι υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, τους/τις Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Eκπ/σης Κιλκίς και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Παιονίας.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να εξοικειωθούν τόσο με την βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο όσο και με θέματα όπως δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή/συντονιστή (επικοινωνία, συνεργασία, έκφραση συναισθημάτων και δυναμική ομάδων). Παράλληλα, στους συμμετέχοντες δόθηκε υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και υπήρξε και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής υγείας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας για τη φιλοξενία του εργαστηρίου στο χώρο του σχολείου καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν στη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτού του εργαστηρίου.