Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 1ου Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές με τους κωδικούς τους μπορούν να μπαίνουν στις πλατφόρμες e-class και e-me και να αρχίσουν την επεξεργασία των αναρτηθέντων εργασιών.


https://eclass.sch.gr/https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/groups/1o-dim-goumenissas-st2&cause=no-token&eat=0857abd7ebe91cd4efea0496730464d1 https://eclass.sch.gr/main/login_form.php?next=%2Fcourses%2F9260186109%2F