Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΖΙΟΥΝΗ.


Β΄ ΤΑΞΗ  
(25/2/2014)


Δ΄ ΤΑΞΗ 
(27/2/2014)
Ε΄ ΤΑΞΗ 
(28/2/2014)
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
(4/3/2014)