Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 


Αφίσες με κόμικ για την ασφαλή χρήση του Η/Υ
6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής


Μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ Τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γουμένισσας

Παναγιώτης Προβατίδης – ΠΕ19
aliprovatas@yahoo.com

Στάμου Ελένη – ΠΕ07
stamounena@gmail.com

Περίληψη
Στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος των Τ.Π.Ε. και της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή τις βασικές αρχές της ασφαλούς χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (online και offline) μέσα από παρουσιάσεις, έντυπο υλικό και έρευνα στο διαδίκτυο. Με χρήση του εργαλείου δημιουργίας κόμικ που προσφέρει ο ιστότοπος www.stripgenerator.com, οι μαθητές δημιουργούν σύντομες ιστορίες (έως μια σελίδα) οι διάλογοι των οποίων επικεντρώνονται σε θέματα ασφαλούς χρήσης του υπολογιστή. Στη συνέχεια, η ιστορία που δημιουργήθηκε, εισάγεται σε αρχείο του Word, όπου με τη χρήση ενός τίτλου και κειμένου/μηνύματος, δημιουργείται μια αφίσα. Κάθε αφίσα ασχολείται με συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ασφάλεια και δίνει το έναυσμα στον θεατή/αναγνώστη να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που αφορούν τα λάθη που κάνουν τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, διαδίκτυο, κόμικ.