Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2021-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SELF TEST)

(ΣΕ 10 ΒΗΜΑΤΑ)

 

1.    Ο διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selft test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς (ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί).

 

2.    Διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα, δηλαδή από τις 8.00 π.μ. της Κυριακής ως τις 8.00 π.μ. της Δευτέρας και από τις 8.00 π.μ. της Τετάρτης ως τις 8.00 π.μ. της Πέμπτης.

 

3.    Η προμήθεια του selft test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο. Για τους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα.

 

4.    Για τους μαθητές/τριες ηλικίας το selft test διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα.

 

5.    Οι γονείς  των μαθητών/τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

 

6.    Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν.

 

7.    Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή  για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

 

8.    Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς των μαθητών/τριών, σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα που ακολουθεί.

 

9.    Ο μαθητής/τρια επιδεικνύει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας.

 

10.              Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.