Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

STIMEY PROGRAMM

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας στο πρόγραμμα STIMEY ως δόκιμοι.


Τι είναι το STIMEY ;

Το STIMEY είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που συνδυάζει την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Καινοτομία, τα Μαθηματικά και τη Μηχανική για τη Νεολαία. Στόχος του είναι να προσελκύσει την ευρωπαϊκή νεολαία στην εκπαίδευση του STEM και σε επιλογή αντίστοιχων επαγγελμάτων, συνδυάζοντας τα κοινωνικά μέσα, τα ρομποτικά αντικείμενα, το ραδιόφωνο, τα serious games, τα επιχειρηματικά εργαλεία και πολλά άλλα!
Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι εταιρείες έρχονται μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κύκλο στον οποίο το STEM γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής των νέων. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από εταίρους από πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανάπτυξή της με τις απόψεις σας, την τεχνογνωσία, τα σχόλια και τις προτάσεις σας και να διερευνήσετε περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας!

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα : http://promostimey.uca.es/take-part-in-stimey/?lang=el

Και την πλατφόρμα :  https://www.stimey-dev.eu/#